Terminarz

Zgłaszanie streszczeń referatów15 kwietnia 2024
Przesłanie formularzy rejestracyjnych15 kwietnia 2024
Potwierdzenie przyjęcia streszczenia referatu15 kwietnia 2024
Dokonanie opłaty konferencyjnej30 kwietnia 2024
Komunikat nr 2 (na stronie internetowej)31 maja 2024
Konferencja KONBIN 202411-14 czerwca 2024