Szczegółowy program konferencji

DZIEŃ 1 – 11.06.2024 r. Biuro Konferencji – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW godz. 11:00 – 13:30
DZIEŃ 1 – 11.06.2024 r. Restauracja                                 OBIAD                          godz. 13:30 – 15:00
DZIEŃ 1 – 11.06.2024 r. Sala Dębowa „A”       CEREMONIA OTWARCIA       godz. 15:00 – 15:25
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
Dziekan WT PW
dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL
Dyrektor ITWL
gen. bryg. Marcin Górka
Dyrektor Departamentu Innowacji MON
Prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk
Zastępca Dyrektora ITWL, Przewodniczący Konferencji
DZIEŃ 1 – 11.06.2024 r. Sala Dębowa „A” – SESJA PLENARNA P1 godz. 15:30 – 17:00
Przewodniczący sesji: prof. Marianna JACYNA, prof. ITWL Mirosław KOWALSKI
Lp.Tytuł artykułuAutorzyGodz.
1. Badania doświadczalne i numeryczne odporności cieplnej prototypu badawczego kasety rejestratora katastroficznegoPanas Andrzej, Łęczycki Krzysztof, Krupińska Anna, Jakielaszek Zbigniew, Nowakowski Mirosław15:30 – 15:50
 2.Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej systemów telematyki w transporcie kolejowymSiergiejczyk Mirosław, Rosiński Adam, Gago Stanisław15:50 – 16:10
 3.Optymalizacja metody oceny znaczenia zmiany
w systemach transportowych
Chruzik Katarzyna16:10 – 16:30
 4.Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji
w działaniach przeciwminowych oraz rozpoznania dna morskiego
Sigiel Norbert, Przyborski Marek16:30 – 16:50
Dyskusja16:50 – 17:00
Przerwa kawowa17:00 – 17:30
DZIEŃ 1 – 11.06.2024 r. Sala Dębowa „A” – SESJA PLENARNA P2 godz. 17:30 – 19:00
Przewodniczący sesji: prof. Andrzej ŻYLUK
Lp.Tytuł artykułuAutorzyGodz.
1.Możliwości wykorzystania technologii eye-tracking dla poprawy bezpieczeństwa transportu pasażerskiego na lotniskachKisiel Tomasz, Kierzkowski Artur, Ryczyński Jacek17:30 – 17:50
2.Badanie skuteczności uzbrojenia śmigłowca
z wykorzystaniem rozmytych systemów eksperckich w misjach A-G
Starzyński Ireneusz, Grzesik Norbert, Kuźma Konrad17:50 – 18:10
3.Wpływ turbulencji na zrzuty spadochronoweKowaleczko Grzegorz, Kwaśniak Tomasz, Pietraszek Mariusz18:10 – 18:30
4.Prawdopodobieństwa rozmyte w analizie bezpieczeństwa ruchu lotniczegoSkorupski Jacek18:30 – 18:50
Dyskusja18:50 – 19:00
Kolacja – przyjęcie powitalne (koktajl) Sala KOMINKOWA19:30 – 21:30
DZIEŃ 2 – 12.06.2024 r. Sala Dębowa „A” – SESJA PLENARNA P3 godz. 09:00 – 10:30
Przewodniczący sesji: prof. Tomasz NOWAKOWSKI
Lp.Tytuł artykułuAutorzyGodz.
1.Metoda PIV (Particle Image Velocimetry)
w zastosowaniu do analizy profilu lotniczego
Kiszkowiak Łukasz, Marciniuk Marta, Piskur Paweł09:00 – 09:20
2.Zautomatyzowane testy odbiorników GNSS
z wykorzystaniem symulatora konstelacji systemów satelitarnych
Arkuszyński Filip09:20 – 09:40
3.System diagnostyczny dla zdwojonego systemu AHRSKopecki Grzegorz, Dołęga Bogusław, Rzucidło Paweł09:40 – 10:00
4.Koncepcja naziemnego systemu pseudosatelitarnego dla potrzeb autonomicznej i precyzyjnej nawigacjiBakuła Mieczysław10:00 – 10:20
Dyskusja10:20 – 10:30
Przerwa kawowa10:30 – 11:00
DZIEŃ 2 – 12.06.2024 r. Sala Dębowa „A” – SESJA PLENARNA P4 godz. 11:00 – 12:30
Przewodniczący sesji: prof. PW Konrad LEWCZUK
Lp.Tytuł artykułuAutorzyGodz.
1.Monitorowanie procesów korozyjnych na stalowej konstrukcji okrętowejJurczak Wojciech, Jurczak Kamil11:00 – 11:20
2.Aspekty badawcze w procesie wydania orzeczenia o zdatności do lotu BSP klasy miniGugała-Szczerbicka Agnieszka, Jóźko Maciej, Szczepaniak Paweł, Ułanowicz Leszek11:20 – 11:40
3.Metody ograniczania zużycia paliwa przez statki morskie zmierzające do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosferyGiernalczyk Mariusz, Kamiński Piotr11:40 – 12:00
4.Możliwości wykorzystania metod kwaternionowych
w nahełmowych systemach celowniczych w celu zwiększenia niezawodności ich działania
Janik Paweł, Pazur Andrzej, Szelmanowski Andrzej,12:00 – 12:20
Dyskusja12:20 – 12:30
Przerwa kawowa12:30 – 13:00
DZIEŃ 2 – 12.06.2024 r. Sala Dębowa „A” – SESJA PLENARNA P5 godz. 13:00 – 14:00
Przewodniczący sesji: prof. Grzegorz KOWALECZKO
Lp.Tytuł artykułuAutorzyGodz.
1.Wybrane problemy wyznaczania czasu przetrwania pilota-rozbitka w zimnej wodzieBorowski Jerzy, Michalak Sławomir, Stężalski  Przemysław13:00 – 13:20
2.Metoda oceny zdarzeń niepożądanych w systemie transportu szynowegoRestel Franciszek13:20 – 13:40
3.Rola przeglądu endoskopowego w zarządzaniu ryzykiem eksploatacji silników lotniczychNidzgorska Adrianna13:40 – 14:00
Obiad14:00 – 15:30
DZIEŃ 2 – 12.06.2024 r. Sala Dębowa „A” – SESJA PLENARNA P6 godz. 15:30 – 17:00
Przewodniczący sesji: prof. Andrzej PANAS
Lp.Tytuł artykułuAutorzyGodz.
1.Analiza ruchu platformy typu USV-WIG wykorzystującej efekt przypowierzchniowy na etapie projektowania Gerigk Mirosław K. 15:30 – 15:50
2.Wpływ technologii układania warstwy jezdnej nawierzchni lotniskowych na własności mechaniczne betonuBlacha Krzysztof, Grabowski Paweł, Poświata Adam15:50 – 16:10
3.Wpływ integracji czynników ludzkich
i organizacyjnych (HOF) na bezpieczeństwo transportu
Graboń – Chałupczak Marzena16:10 – 16:30
4.Parametryzacja struktury niezawodnościowej transmisji mocy śmigłowca Mi-24
z wykorzystaniem metody FAM-C
Gajewski Tomasz, Gębura Andrzej, Michalak Sławomir, Tokarski Tomasz16:30 – 16:50
Dyskusja16:50 – 17:00
DZIEŃ 2 -12.06.2024r. Obrady okrągłego stołu” „Bezpieczeństwo teleinformatyczne”
Prowadzący: prof. Mirosław SIERGIEJCZYK, prof. PW Konrad LEWCZUK
17:30 – 18:30
DZIEŃ 2 – 12.06.2024 r.                    UROCZYSTA KOLACJA – Sala Kominkowa19:30 – 23:30
DZIEŃ 3 – 13.06.2024 r.Wycieczka do Puszczy Białowieskiej z przewodnikiem
 Zbiórka o godz. 09:00 przed hotelem
Planowane zakończenie o godz. 13:00
DZIEŃ 3 – 13.06.2024 r. Obiad13:30-15:00
DZIEŃ 3 – 13.06.2024 r.
SESJA PLAKATOWA PL1 godz. 15:00 – 16:30
Wieszanie plakatów: 14:00 – 15:00
Przewodniczący sesji: prof. ITWL Mariusz ZIEJA
Nr plakatuAutorzy, tytuł artykułu
PL1-1N. Abramczyk, S. Drewing, D. Żuk: Zastosowanie statystycznych metod obliczeniowych w analizie parametrów mechanicznych kompozytów gumowo-poliestrowo-szklanych.
PL1-2N. Abramczyk, Nguyen Hoang, D. Żuk, R. Żuk: Analiza wpływu technologii wytwarzania na właściwości wytrzymałościowe wielowarstwowych kompozytów polimerowo-szklanych.
PL1-3Z. Anioł, P. Chodosiewicz, A. Klessa, T. Trocki: Zarządzanie ruchem kosmicznym w aspekcie rozwoju polskich zdolności.
PL1-4M. Baran, M. Domański, B. Giemza, R. Przesmycki, A. Sitkiewicz,  P. Wojtowicz,  K. Wrześniewska-Tosik: Biopochodne absorbery promieniowania elektromagnetycznego.
PL1-5M. Błaszczyk, M. Frycz: Analiza wpływu obecności wody morskiej w oleju smarującym łożysko pochwy wału śrubowego na zmianę jego wybranych właściwości.
PL1-6M. Chodnicki, M. K. Gerigk, J. Kowalski: Przewidywanie wytrzymałości konstrukcji platformy typu USV-WIG wykorzystującej efekt przypowierzchniowy na etapie projektowania.
PL1-7W. Chrzanowski, W. Napadłek, M. Witoś: Ablacyjne teksturowanie laserowe szansą na zwiększenie trwałości i niezawodności węzłów tarcia elementów maszyn.
PL1-8W. Chrzanowski, W. Napadłek, Z. Bogdanowicz: Analiza przyczyn zużywania się oraz technologiczne aspekty zwiększania trwałości i niezawodności łopat stopnia NP stosowanych w turbinach parowych.
PL1-9K. Dudzik, P. Krawulski, W. Kończewicz: Analiza właściwości wytrzymałościowych wybranych filamentów stosowanych do druku przestrzennego części maszyn i urządzeń okrętowych.
PL1-10K. Dudzik, P. Krawulski: Zastosowanie emisji akustycznej do określania współczynnika bezpieczeństwa elementów wykonywanych metodą przyrostową FDM materiału PET-G przy wybranych temperaturach i kątach druku.
PL1-11T. Dyl: Badanie wpływu procesu nagniatania na właściwości funkcjonalne stali nierdzewnej stosowanej na elementy typu wał.
PL1-12P. Franke, P. Gołębiowski, M. Jacyna: Wyzwania dla wprowadzenia cyklicznych rozkładów jazdy pociągów w transporcie kolejowym.
PL1-13A. Gugała-Szczerbicka: U-Space. Nowe środowisko lotów systemów bezzałogowych statków powietrznych.
PL1-14R. Jachimowski, M. Kłodawski, K. Nehring: Ocena niezawodności załadunku pociągu intermodalnego
w terminalu przeładunkowym.
PL1-15K. Krzykowska-Piotrowska, A. Rosiński, M. Siergiejczyk: Problematyka analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej robota kompana dedykowanego osobom starszym z uwzględnieniem metod nawigacji.
PL1-16A. Lesnau: Optymalizacja systemów hydraulicznych poprzez redukcje ilości połączeń: minimalizacja ryzyka wycieków.
PL1-17K. Lewczuk, P. Żuchowicz: Metodyczne aspekty oceny bezpieczeństwa pracy wózków widłowych
z wykorzystaniem technologii immersyjnych.
PL1-18J. Murawski, E. Szczepański, P. Pryciński: Metoda wyznaczania lokalizacji obiektów logistycznych
z uwzględnieniem kryteriów ESG.
PL1-19P. Mądrzycki, R. Sabak: System szkolenia operatorów dronów do realizacji zadań o charakterze militarnym.
PL1-20M. Witoś, T. Zaworski: Aspekty bezpieczeństwa i niezawodności hybrydowych zasobników pirotechnicznych w czasie badań naziemnych i w locie.
DZIEŃ 3 – 13.06.2024 r. Sala Dębowa „A” – SESJA PLENARNA P7 godz. 16:30 – 18:00
Przewodniczący sesji: prof. Mirosław SIERGIEJCZYK, prof. ITWL Mariusz ZIEJA
Lp.Tytuł artykułuAutorzyGodz.
1.Zastosowanie reflektometru optycznego
w inteligentnych strukturach płatowca
Giemza Bolesław, Karcz Kacper, Karcz Karolina, Wardaszka Aleksandra16:30 – 16:50
2.Badanie parametrów komfortu termicznego morskich ubiorów pilotaGieszcz Tomasz, Sławomir Michalak, Przemysław Stężalski16:50 – 17:10
3.Astabilny generator wysokonapięciowy jako bezpieczny i niezawodny układ do stosowania
w zabiegach elektrochirurgicznych
Dobrowolski Paweł17:10 – 17:30
4.Ocena jakości energii elektrycznej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznychGajewski Tomasz, Gębura Andrzej, Michalak Sławomir, Polus Tomasz, Tokarski Tomasz17:30 – 17:50
Dyskusja17:50 – 18:00
  DZIEŃ 3 – 13.06.2024 r. Sala Dębowa „A” – CEREMONIA ZAMKNIĘCIA godz. 18:00 – 18:25  
DZIEŃ 3 – 13.06.2024 r.Przyjęcie biesiadne
Grill w ogrodzie
19:00 – 23:00
DZIEŃ 4 – 14.06.2024 r.                     WYJAZD UCZESTNIKÓW          po śniadaniu do godz. 11:00

UWAGA: W programie szczegółowym mogą nastąpić niewielkie zmiany. O zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco.

Kliknij aby pobrać Komunikat nr 2