Prezydium

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk (ITWL)

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko (ITWL)
prof. dr hab. inż.  Mirosław Siergiejczyk (PW)

dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL

dr inż. Grzegorz Kowalczyk