Komitet honorowy

prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA
Dziekan Wydziału Transportu PW

dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI, prof. ITWL
Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych


Komitet organizacyjny
Przewodniczący: Grzegorz Kowalczyk
Wiceprzewodniczący: Mirosław Siergiejczyk (PW)
Członkowie: Adam Rosiński (PW), Mariusz Zieja,
Agnieszka Bodzioch, Małgorzata Gogołek